Tåkerngrönt


Göran & Carola Ektander

Odlare
Göran & Carola Ektander

Typ av odling
Vår specialitet är ekologiskt slanggurka som vi odlar i växthus från februari till november. I december och januari är det för mörkt. Vi planterar första gången runt v 7 och skördar 4 veckor senare. Sedan byter vi plantor efter midsommar och skördar tre veckor senare och så håller det på. Vi skördar varje dag för att hålla koll på plantorna så att de inte blir angripna av skadedjur.Information om lantbruket
Vår specialitet är ekologiskt slanggurka som vi odlar i växthus från februari till november. I december och januari är det för mörkt. Vi planterar första gången runt v 7 och skördar 4 veckor senare. Sedan byter vi plantor efter midsommar och skördar tre veckor senare och så håller det på. Vi skördar varje dag för att hålla koll på plantorna så att de inte blir angripna av skadedjur.

Hemsida: Tåkerngrönt