Evert Nyström


Odlare
Evert Nyström

Typ av odling
Odlar ca.10ha frilandsgrönsaker, främst potatis och lök.Information om lantbruket
Jag bor och verkar vid Källgårds i Atlingbo på mellersta Gotland sedan drygt 10 år. Hela gårdens åkerareal är Kravgodkänd. Lök, potatis, morötter finns på ca.10 ha och på resterande olika spannmål och vall. Under 2008 anlade vi en våtmarksdamm vilket gör att vi kan bevattna våra grödor under torrperioderna. Genom ”Novasol” hyr vi ut flygelbyggnaden som ni är välkomna att besöka.